Bravčová pancetta

Je rolované mäso z boku zvieraťa (bôčiku) s kožou a tukom. Je to akýsi variant našej slaniny na taliansky spôsob.

Ako chutí najlepšie

Pancetta je určená na nasolenie alebo na údenie a pečenie.

Pôvod mäsa

Chované: na Slovensku
Spracované: v Košiciach
Identifikačné číslo bitúnku: SK 8052 ES

Farmy pôvodu bravčového mäsa

  • Ipeľský Sokolec
  • Bruty
  • Dolné semerovce
  • Svodín
  • Drienov
  • Dávidov
  • Dúbravka
  • Čalovka
Vhodné na pečenie
Typ mäsa
Pravčová pancheta Dalton - Staromestská mäsiareň Košice
Priamo z farmy