Náš bitúnok

Najčerstvejšie mäso do predajní KLAS

Staromestská mäsiareň - vždy čerstvé mäso

Krátke vzdialenosti pri prevoze zvierat

Zvieratá netrpia náročným a zdĺhavým prevozom, pretože sú spracované priamo na Slovensku - v Košiciach.

Len zo slovenských fariem

Spolupracujeme s viac ako 20-timi farmami na Slovensku, kde sa poctivo o svoje zvieratá starajú a podliehajú prísnym veterinárnym kontrolám.

Náš bitúnok v Košiciach

Vďaka nášmu bitúnku máme úplný prehľad o tom, ako sa so zvieratami pracuje, ako sa uchováva naporciované mäso a tiež v akej kvalite sú vyrábané samotné mäsové výrobky.

Rozvoz denne - vždy čerstvé

Mäso sa po spracovaní hneď preváža so predajní, nedochádza tak ku žiadnym zbytočným prestojom a skladovaniu, ktoré by mohli znížiť jeho kvalitu a čerstvosť.

Do našich predajní

V predajniach Klas a v donáške potravín www.iklas.sk tak denne nájdete to najčerstvejšie mäso v Košiciach, ktorého pôvod je vždy známy.

Za 24 hodín na tanieri

Právom sa teda môžeme pochváliť 24-hodinovou lehotou, za ktorú sme schopní doručiť mäso z farmy až na Váš stôl, pri zachovaní tej najvyššej kvality.

Staromestská mäsiareň - vždy čerstvé mäso