Hovädzie farmy

Farma Brzotín, 049 51 Brzotín
Farma PD Čečejovce, Paňovská 7/530 Čečejovce
Farma Dlhé Klčovo, 094 13 Dlhé Klčovo
Farma Podielnícke poľnohospodárske družstvo Poľany, 076 84 Poľany
Farma AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., 076 64 Zemplínska Teplica
Farma AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., 078 01 Veľké Ozorovce
Farma Agrodružstvo Dvorníky, 044 02 Dvorníky
Farma Agrodružstvo Soľ, 094 35 Soľ
Farma Ložín, 072 05 Ložín
Farma Matex, s.r.o. Veškovce, 079 01 Veľké Kapušany
Farma Skároš, 044 11 Skároš
Farma PD Bohdanovce, Bohdanovce 328
Farma Čeľovce, 076 17 Čeľovce
Farma Malé Trakany, 076 42 Malé Trkany
Farma Nová Bodva, 044 02 Turnianska Nová Ves
Farma AgroplusPrešov, 080 05 Prešov
Farma Dávidov, 093 03 Dávidov
Farma Bretejovce, 082 03 Bretejovce
Farma AGROSPOL Košice, s.r.o., 044 11 Ždaňa
Farma Agroprodukt, s.r.o., 075 01 Nový Ruskov
Farma DRUŽSTVO ROVNOSŤ, 090 41 Mestisko
Farma PD Jarovnice, 082 63 Jarovnice 507