Bravčové farmy

PIGAGRO, S.R.O., 935 75 Ipeľský Sokolec
Farma PIGAGRO, S.R.O., 935 85 Dolné Semerovce
Farma PIGAGRO, S.R.O., 943 55 Bruty
Farma PIGAGRO, S.R.O., 943 54 Svodín
Farma AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., 076 64 Zemplínska Teplica
Farma AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Hlavná 138, Egreš
Farma Straka s.r.o., 082 04 Drienov
Farma Dávidov, 093 03 Dávidov
Farma Roman Beľo - Barca, 044 58 Seňa
Farma AT ZEMPLÍN, spol. s r.o., 07215 Dúbravka